Patricia De Landtsheer
Auteur
E-mail: landtsheer@yahoo.com
Voor boekingen van Verteltheater Duo Dialoog: 0496/52 22 80
Gsm: 0494 60 19 61
Blog: www.bloggen.be/patricia52
Alle rechten voorbehouden, Patricia De Landtsheer 2021©
Ter attentie van scholen, bibliotheken, verenigingen, e.a. Als auteur verzorg ik schoollezingen over de thema's van mijn boeken en herinneringseducatie in het bijzonder. Voor het boeken van een gesubsidieerde lezing dient een aanvraag te worden gericht tot het Fonds voor de Letteren. Iedere auteur beschikt per kalenderjaar over 15 lezingen. Het zou jammer zijn hier voor uw school geen gebruik van te maken. De verschillende programma's, voor klein tot volwassen, vind je op mijn website: www.patriciadelandtsheer.be. Je vindt er een geselecteerde lijst met boeken, activiteiten, enz. Je hoeft maar te gaan neuzen in de colofon en je vindt wat jij verkiest. Als je een gesubsidieerde lezing wilt boeken, neem je best vooraf contact op met het Fonds voor de Letteren te Antwerpen: www.fondsvoordeletteren.be (auteurslezingen) Let wel: het fonds vraagt om zoveel mogelijk de minimum aanvraagtermijn van 1 maand voor de te geven prestatie. Vooraf altijd graag even tel. contact opnemen op het nummer 052 21 11 80 of 0494 60 19 61. Of e-mailen naar landtsheer@yahoo.com. Wie meer wil en het groter ziet, vooral voor het secundair onderwijs en voor volwassenen, kan een combinatie gemaakt worden van lezing + muziek + beeld rond de thema's oorlog, herinneringseducatie of natuur. Hiervoor werk ik samen met Duo Dialoog (info: www.duodialoog.be) of Coppia Corda: 2 violen + stem (voor poëzie) (www.coppiacorda.be). Voor leerlingen uit het basisonderwijs kan je eveneens combinatielezingen (auteur + muziek) boeken: Ploef, Vlieg mee met Heikje heks, De wereld van het wonder, De magische nacht van Juffrouw V, De Fruitfuif. Ook gewone klaslezingen zijn mogelijk (ook hiervoor vind je alle info onder www.patriciadelandtsheer.be). Voor het praktische neem je best vooraf tel. contact met de auteur of voor de combinatielezing- muziektheater met Melissa Leboeuf of Patricia De Landtsheer (0496 52 22 80 melis2000_2000@yahoo.com of 0494 60 19 61 landtsheer@yahoo.com. Uitkoopsom voor een niet-gesubsidieerde lezing = 100 € per sessie + verplaatsingskost heen en terug à gangbaar tarief VFL; 2de sessie zelfde dag + 75 €, 3de sessie zelfde dag + 75 € of 250 € voor 3 sessies (1 u tot anderhalf per sessie) vermeerderd met 75 € per sessie voor de muzikant (indien nodig). Met uitzondering van De Fruitfuif en De wereld van het wonder die volwaardig muziektheater zijn (info bij Melissa 0496 52 22 80). Voor gesubsidieerde lezingen betaalt u 35 € forfaitair, het Fonds past de overige 100 € bij. Dit geldt ook voor bibliotheken. De volledige info hierover vindt u onder www.fondsvoordeletteren.be. Een gesubsidieerde lezing wordt altijd vermeerderd met de verplaatsingskost. Wacht niet te lang om te boeken, want gesubsidieerde lezingen zijn zo de deur uit (slechts 15 per boekjaar). NOOT: VOORAL HERINNERINGSEDUCATIE, een lezing rond en over de Tweede wereldoorlog en alles wat daarmee in verband staat/stond, ligt mij bijzonder aan het hart en is ook zeer persoonlijk. Tijdens deze lezing behandel ik thema's als onderduiken, deportatie, repressie en vergelding met o.a. foto's uit mijn poëziebundel 'Doorheen de duisternis het licht' en een beeldverslag van het Franse dorpje Oradour-sur- Glane, onderwerp van mijn roman 'Zullen we samen schuilen, een kleine jongen in Oradour'. Met dank bij voorbaat voor uw interesse. Patricia De Landtsheer